ส.บอลทำหนังสือถึงรัฐบาลขอไทยลีกกลับมาหวดหลังพ้นโควิด

0
134

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 เพื่อขออนุมัติจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพของไทย พร้อมเสนอแนวทางการจัดการแข่งขันฟุตบอลแบบสนามปิดไร้คนดู เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้เลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา

ซึ่งทางสมาคมฯ โดย บริษัท ไทยลีก จำกัด ได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี อย่างเคร่งครัด และได้มีการประชุมร่วมกับสโมสรสมาชิก เพื่อรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และแนวทางการแก้ไขเรื่องการจัดการแข่งขัน โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนปฏิทินการแข่งขันฤดูกาล 2563 ให้เริ่มมีการแข่งขันในเดือนกันยายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

ในการนี้ สมาคมฯ จึงได้มีหนังสือนำเรียน นายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ถึงผลกระทบและความเดือดร้อนของบุคลากรในวงการฟุตบอล พร้อมแจ้งแนวทางการแข่งกีฬาฟุตบอลอาชีพแบบปิด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยหากสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น สมาคมฯ จะได้ดำเนินการจัดการแข่งขันต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส จะสั่งการเป็นอย่างอื่นต่อไป

อัพเดทข่าวสดใหม่ก่อนใครได้ที่ https://goalball88.com