ศบค.ไฟเขียวสวิงพร้อมออกรอบ

0
136

จากคำแถลงการณ์โดย “นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน” โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่่ผ่านมา เรื่องข้อกำหนดและมาตรการผ่อนปรน ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 4 โดยอนุญาตให้มีการผ่อนปรน 6 กิจกรรม ซึ่งรวมถึงกีฬา และสันทนาการ

ล่าสุดด้านความเคลื่อนไหวของกิจกรรมกีฬา และสันธนาการ โดยเฉพาะ “กีฬากอล์ฟ” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับการพิจารณาให้มีการเริ่มมีกิจกรรมได้อีกครั้ง หลังจากที่มีคำสั่งให้หยุดกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก็ได้มีการร่วมหารือกับเครือข่ายกีฬา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ ได้เตรียมความพร้อม และยึดถือปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยใน 3 ส่วนหลัก หากมีมาตรการผ่อนปรน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

และข้อสรุปจากที่ประชุม ให้มีข้อกำหนดและมาตรการผ่อนปรน จะมีมาตรฐานกลางของกิจการและกิจกรรมในทุกพื้นที่ โดยให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดกำหนดรายละเอียดต่อไปให้มีความเหมาะสม มีความเข้มข้นมากขึ้นได้ แต่น้อยกว่ามาตรฐานกลางไม่ได้เด็ดขาด โดยจะต้องคำนึงถึงเรื่องสาธารณสุขเป็นหลัก ก่อนที่เรื่องสังคมและเศรษฐกิจจะตามมา โดยจะเริ่มต้นในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป พร้อมกับมีการประเมินผลอีก 14 วัน จากตัวเลขผู้ติดเชื้อว่ามีมากขึ้นหรือน้อยลง ซึ่งหากมากขึ้นจะมีการทบทวนกระบวนการใหม่ทั้งหมด แต่ถ้าหากน้อยลงก็จะได้รับการอนุญาตให้มีการคลายมาตราการต่อไปได้

ติตตามข่าวสดใหม่ก่อนใครที่ https://goalball88.com